Fackföreningar och organisationer

Eventhantering i föreningsverksamhet

Fackföreningar och föreningar anordnar många evenemang varje år. Eventilla underlättar arrangemangen för volontärer och arrangörer, alltid enligt föreningens eller fackets eget varumärkesutseende.

Eventilla för fackföreningar och andra föreningar

Eventilla är en enkel eventhanteringstjänst online. Det skapar en varumärkesliknande eventsida och låter dig bjuda in, registrera och kommunicera. Integrationer till medlemssystem är möjliga.

Rikta och automatisera kommunikation enligt ditt varumärkes image till medlemmar i din förening eller ditt fackförbund. Med medlemsregister eller CRM-integration kan du anpassa deltagarens upplevelse. Personliga QR-koder gör det möjligt att kommunicera med deltagare även under pågående event.

Eventillas användarupplevelse anpassas efter kundens behov. På så sätt passar gränssnittet alla – från ledningsnivå till volontärer.

Med Eventillas undersökningsverktyg samlar du in allt från feedback från evenemang till branschbarometrar. Rapporter och statistik är automatiserade. Allt i ett verktyg.

Organisationer och fackföreningar organiserar ofta många evenemang. Med en händelsekalender eller lista som kan integreras på din webbplats kan deltagarna se alla tillgängliga evenemang och välja ett som passar dem.

Tips för fackföreningar

”Skicka ett speciellt tackkort till de mest aktiva medlemmarna i din förening. Genom att integrera ditt medlemsregister till Eventilla kan du se vem som deltagit på flest evenemang.”

Tuuli från Eventilla

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.