Kurser

Kurser och utbildningar med Eventilla

Att organisera kurser och utbildningar kräver mycket arbete. Ett bra eventhanteringssytem både hjälper dig och erbjuder många fördelar. Med Eventilla kan du skapa en smidig registreringsprocess och deltagarintyg samt enkelt kommunicera och dela material.

Eventhantering av utbildningar

Eventilla är ett eventhanteringssystem online. Systemet skapar eventsidor, automatiserar komminukationen och samlar in anmälningar till kurser, utbildningar och övriga typer av event. Allt i ditt varumärkes egen stil.

Marknadsför eventet på en evenemangssida med ditt varumärkes utseende. Där kan man registrera sig och betala eventuella kursavgifter. Använd en eventkalender eller lista för att visa tillgängliga kurser och utbildningar.

Med Eventilla kan du skapa och dela ut namnskyltar, certifikat och andra dokument. Rikta och automatisera utskick av certifikat och intyg till de som närvarade baserat på deltagardata som Eventilla tillhandahåller.

Använd kursdeltagarnas feedback och gör nästa evenemang ännu bättre. Detta görs enkelt med Eventillas verktyg för feedbackundersökning. Rapporten sammanställs baserat på önskad data. Efter kursen kan du rikta och schemalägga utskick av läromedel.

Tips vid kursarrangering

”Innehåller din kurs grupparbete kan det vara användbart att skriva ut namnskyltarna som Eventilla skapar åt dig. Det gör det lättare för deltagarna att nätverka och lära känna varandra. Om din kurs hålls online kan du använda Eventillas webinarie-integrationer som gör undervisningen ännu enklare. ”

Marjo från Eventilla

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.