Tapahtumat osana brändiä: Mielikuvaa ja sitoutumista luomassa

10.06.2024
Jaa

Tapahtumat ovat tehokas työkalu brändimielikuvan rakentamisessa ja asiakkaiden sitouttamisessa. Ne tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden suoraan vuorovaikutukseen oman kohderyhmän kanssa – tapahtumien avulla on myös helppo viestiä brändin arvoja ja identiteettiä elämyksellisessä muodossa.

Tapahtumien avulla yritykset voivat:

 • Lisätä bränditietoisuutta: Tapahtumat ovat loistava tapa tavoittaa uusia ihmisiä ja esitellä brändiä laajemmalle yleisölle. Ne tarjoavat mahdollisuuden kertoa brändin tarinaa ja luoda tunnettuutta yrityksen tuotteille tai palveluille.
 • Vahvistaa brändiuskollisuutta: Tapahtumat tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden kokea brändin läheisemmin ja rakentaa siihen vahvemman suhteen. Kun asiakkaat kokevat olonsa arvostetuksi ja huomioiduksi tapahtumassa, he todennäköisemmin pysyvät lojaaleina brändille.
 • Luo luottamusta ja uskottavuutta: Tapahtumat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden osoittaa asiantuntemuksensa ja osaamisensa. Hyvin järjestetty tapahtuma vahvistaa brändin uskottavuutta ja luo luottamusta kohderyhmän silmissä. Tapahtumat mahdollistavat myös sidosryhmille yrityksen työntekijöiden tapaamisen kasvokkain tai virtuaalisesti, mikä rakentaa aivan erilaista luottamusta yritystä kohtaan.
 • Kerätä arvokasta palautetta: Tapahtumat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden saada suoraa palautetta asiakkailtaan. Tämä palaute voi olla erittäin arvokasta brändin ja oman toiminnan kehittämisen kannalta. Tapahtumissa on myös helppo aistia oman kohderyhmän tunnelmia ja mielenkiinnon kohteita, jotta brändi pysyy ajassa kiinni.

Brändin mukaisia tapahtumia tapahtumanhallinnalla

Jotta tapahtumat toimivat yrityksen brändimielikuvan rakentajina, tulee tapahtumien tietysti olla brändin mukaisia niin sisällöltään kuin visuaaliselta ilmeeltään. Meille Eventillalla asiakkaan brändi on aina ykkönen, ja se näkyy tapahtuman materiaaleissa vahvasti.

Asiakkaamme Vitamin Wellin digitaalinen osallistujakokemus näyttää, miten brändi säilyy yhtenäisenä läpi koko tapahtuman kaaren.

Eventilla-tapahtumanhallinnalla varmistat tapahtumallesi mm.:

 • Brändinmukaisen, responsiivisen tapahtumasivun. Toimiva, selkeä ja tyylikäs virtuaalinen koti on tapahtumille tänä päivänä valtavan tärkeä. Kaikki termit ja visuaaliset asettelut on täysin kustomoitavissa teidän toiveidenne mukaan.
 • Oman verkko-osoitteen. Tapahtumasivu on brändin mukainen aina verkko-osoitetta myöten, mikä lisää myös tapahtuman uskottavuutta. Tapahtumasivulla ei myöskään tarvitse koskaan olla Eventilla-mainintoja tai linkkejä esillä.
 • Automaattisen ja kohdennetun tapahtumaviestinnän. Laadukas viestintä ja helppo osallistuminen ovat kaiken A ja O, kun tapahtumalla halutaan vahvistaa omaa brändiä. Esimerkiksi webinaarityökalusta suoraan lähtevät puoliksi englanniksi ja puoliksi suomeksi kirjoitetut sähköpostiviestit eivät luo hyvää kuvaa, vaan viestinnän tulisi noudattaa alusta loppuun tapahtuman ja yrityksen brändi-ilmettä.
Vinkkejä onnistuneiden tapahtumien järjestämiseen

Tapahtumien järjestäminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta brändihyödyt tulee saavutettua. Tässä muutamia vinkkejä brändiä vahvistavien tapahtumien järjestämiseen:

 • Määrittele selkeät tavoitteet: Ennen tapahtuman suunnittelun aloittamista on tärkeää määritellä selkeät tavoitteet. Mitä haluat saavuttaa tapahtumalla? Kun tiedät tavoitteesi, osaat suunnitella tapahtuman kaikki osa-alueet niiden saavuttamiseksi.
 • Valitse oikea kohderyhmä: On tärkeää valita tapahtumalle oikea kohderyhmä. Kun tiedät, kenelle tapahtuma on suunnattu, voit räätälöidä sen sisällön ja muodon vastaamaan heidän tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Monilla yrityksillä on useita tärkeitä sidosryhmiä, jolloin kaikkea kaikille ajatteluun on helppo livetä.
 • Luo ainutlaatuinen kokemus: Tapahtuman on oltava ainutlaatuinen ja erotuttava muista, jotta se herättää kohderyhmän huomion ja sitouttaa heidät. Mieti, miten voit luoda kokemuksen, joka jää mieleen ja josta ihmiset puhuvat vielä pitkään tapahtuman jälkeen.
 • Markkinoi tapahtumaa tehokkaasti: On tärkeää markkinoida tapahtumaa tehokkaasti, jotta se tavoittaa kohderyhmäsi. Tapahtuman markkinointi toimii myös brändityönä, sillä tapahtumamainokset jäävät mieleen myös heille, jotka eivät tapahtumaan osallistu. Muista siis jatkaa markkinointia ja viestintää, vaikka tapahtuman ilmoittautujatavoite olisikin saavutettu.
 • Mittaa tuloksia: On tärkeää mitata tapahtuman tuloksia, jotta voit oppia ja parantaa tulevia tapahtumia. Seuraa esimerkiksi osallistujamääriä, palautetta ja tapahtuman tuomia liidejä tai myyntiä.

Tapahtumat ovat tehokas työkalu brändimielikuvan rakentamisessa ja asiakkaiden sitouttamisessa. Kun tapahtuma suunnitellaan huolella, kohdennetaan oikein ja tapahtuman visuaalinen ilme on kunnossa niin paikan päällä kuin nettimateriaaleissakin, saadaan tapahtumista aidosti isoja hyötyjä brändityöhön.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.